Исторически музей Ловеч Снимка: Исторически музей-Ловеч

Исторически музей в Ловеч – една от най-известните музеи в града. Началото на музея на делото в Ловеч се отнасят към 10 февруари 1895 година. Тогава в местния център-читалище открита първата изложба, на която беше представена 570 експоната, подаренных жители на града. В резултат на усилената работа на поколения служители на музея днес в колекцията се съхраняват повече от 60 хиляди елементи. Хронологично и тематично те са разделени в четири отдела – "Археология", "История на България XV-XIX век", "Етнография", "Нова и съвременна история на България". За всички, представени в изложбените зали на експонати се съхраняват в подходящ вид, музеят разполага с лаборатория по реставрация и консервация.

Най-ранните материали са в раздел "Археология" се отнасят до праисторическа епоха. Те са били открити край бреговете на река Осъм, в пещери Табашка, Деветашка и Васил Левски. Около една пета от най-забележителните паметници на тракийското изкуство в България бе установено в област Ловеч (Летница, Радювене, Луковит, Торос, Александрово и др)

Във фонда на отдел "История на България XV-ХІХвеков" се съхраняват експонати (включително редица писмени документи), които разказват за функциите на икономически, политическия и културния живот на региона в периода на средновековието и българското Възраждане. Особена ценност представлява богата колекция от древни ръкописи и книги.

В годините на борбата на българските граждани за свобода и независимост град Ловеч става революционна столица на страната. Събитията от онова време в продължение на много години са една от приоритетните области на изследвания научен център на Историческия музей. В резултат на работата на служителите на центъра е станало откриването през февруари 1954 г. на музея на Васил Левски.

Отдел "Нова и съвременна история на България" обхваща периода от Освобождението от османско владичество през 1878 г. до наши дни. Тук са представени предмети, снимки, документи и други доказателства от политическия и научния живот в региона и страната.

В зала "Етнография" можете да се запознаете с особеностите на националната култура Ловеч. Сред хилядите експонати – икони, тъкани, костюми, бижута, мебели и др.

Мога да допълнят описание