Дворцовата църква Снимка: Дворцовата църква

Дворцовата църква на Дрезден е построена в 1738-55 по проект на италианския архитект Каетано Чиавери, тя е присвоен статут на катедралата през 1980 г. След разрушителните бомбардировки съюзническите сили през 1945 г. всички вътрешно украсата на църквата е выжжено, държавата удари. След края на войната църквата е напълно възстановена.

Вид на катедралата са впечатляващи: много пилони и ниши, украсени с 78 каменни фигури. Вътрешното пространство също е много красиво. Внимание заслужават катедра в стил рококо, орган, алтарные украса. В катедралата на четири склепа с 49 саркофази, тук захоронено сърцето "Август Силния" (тялото си почива в Краков). Освен това, с 1709 г., когато недалеч от дрезденской църквата има хор на момчетата, често гастролирующий по целия свят.

Мога да допълнят описание


Дворцовата църква
Цвингер, Картинната галерия