Църквата Св. Георги Снимка: Църквата " Св. Георги
От 30-те години на 20-ти век жителите на Лозенца искали да имат своя църква. Но Втората световна война и нейните последици, причинени им дълго време да отложи изпълнението на тази мечта. Само през 1998 г. православната църква е построена на средства на местни жители. Храм освятили в името на свети Георги. Мога да допълнят описание


Църквата Св. Георги