Дефиле Самарья Снимка: Дефиле Самарья

Това са 18 км си дефиле – най-голямото в Европа и е известен с невероятната си красота. На някои места проход едва достига до три метра височина, а вертикалните стени – 600 метра височина. По дефилето на турбулентен поток.

Ждрелото е обявено за национален парк: освен стотици редки представители на флората, тук живеят редки видове птици и бозайници, в това число кри-кри – критски планински кози с усукани рога.

Преминаване ущелью е официално разрешено от май до октомври. В средата на слизането в дефилето се намира одноименная село с традиционните критскими къщи и църква Мария Египетска.

Мога да допълнят описание