На един от туристически маршрут, който минава през националния парк Намиб-Науклюфт, има специална наблюдателната площадка, от която се открива гледка към "Moon Landscape", лунен пейзаж. Възраст на тези геоложки формации на около 450 милиона години. Зловещ вид на лунен пейзаж привлича хиляди туристи в парк Намиб-Науклюфт. Мога да допълнят описание