Форум Маринум Снимка: Форум Маринум

Маринум - морски център. Тук се помещава музеят на мореплаването в града, архиви, колекции и корабите, стоящи на рейде на западния бряг на река Аура. Хиляди експонати, снимки на кораби, произведения на изкуството, карти, чертежи и модели, допълват колекцията на музея, може да се види, като се използва новата интерактивна компютърна техника. Можете да се запознаете с кораби от различни епохи, с морските професии и умения на моряците. Там можете да научите повече за методите за възстановяване на кораби, да наблюдават работата на специалистите и да получат информация за начините за ремонт и възстановяване на кораби с различни размери и години на производство. Тук се провеждат конференции по въпросите на корабоплаването в региона на Балтийско море.

Мога да допълнят описание