Кметството Вараждина Снимка: Кметство Вараждина

Сградата на общината в град Вараждин е разположен точно в историческия център. Тази каменна постройка е дал на градските жители Юрай Брандербург през декември 1523 година. От момента сградата се превърна в истински център, където се установяват местна власт и извършването на почти всички големи градски дейности.

Вече в тези времена пространство във вътрешността на сградата е реализирана в готически стил. Това показват останки от готически портала, запазени в някои части на фасадата. Главната кула и днес красят часовници. В 1587 година кметството е изложен на реконструкция, която се управлява от общински съдия Юрай Фляйшман. По-късно за преработка на сградата тръгнал Джовани да Комо. В следващите години общината многократно реставрировалась, последните промени по външния облик на тази сграда са били направени през втората половина на XVIII век.

В момента постройката се намира на площад Свобода. В близост до кметството запазени няколко къщи, някога собственост на богатство, търговци и други граждани Вараждина.

Мога да допълнят описание