Стар немски форт началото на хх век. Специално оцветяване придава на крепостта дневен церемониален официалното повдигане и спускане на държавния флаг на Намибия. След залез слънце се намира в близост до крепостта текущ водопой привлича много животни, специална наблюдателната площадка ще Ви даде възможност да ги видите от близо. Мога да допълнят описание