На около два километра от столицата в посока на международното летище се намира "Зала таксидермии", където са изложени препарирани почти всички животни, които се срещат в Намибия. Залата е оформена на пустинята, също така разполага с ресторант и малка змия парк, където можете да видите отровни змии, поставени в големи стъклени кафези. Мога да допълнят описание