Пагода на един стълб Снимка: Пагода на един стълб

Пагода на един стълб (Chua Мот Котка) е бил построен от император Ли Тхай Тонгом, правившем през XI век. Според легендата, не имевшему наследници на императора сънувал, че той повстречался с Богинята на милосърдието, която седи на цветето лотос, подадена му от момче на бебето. Скоро императорът се оженил и имал син. В знак на благодарност императорът и построена тази пагода в 1049 г. Пагода на един стълб.

Пагодата на една колона, построена от дърво върху една каменна колона с диаметър 1, 25 м, поднимающейся от езерото, трябва да е била внушителна гледка символизира лотос – символ на чистота, поднимающейся от морето тъга. През 1954 французите са унищожили пагода при евакуация от горд. Но отначало отстроили при новото правителство.

Мога да допълнят описание