Увеселителен Парк Кайле, разположен в близост до Masvingo, е един от най-красивите места в страната. Заобиколен от планини и застанал на брега на езерото Мтирикви площ 91 кв. км., парк предлага на туристите луксозни къмпинги за почивка. Тук можете да намерите антилопи, жирафи, биволи и хипопотами. Паркът е известен за това, че тук се срещат и по-редки животни, например бял носорог. Мога да допълнят описание


Увеселителен Парк Кайле
Археологически комплекс, Голямо Зимбабве
Природен резерват Гонарежу