Парк Мугештутц и Хаслицверг Снимка: Парк Мугештутц и Хаслицверг

На 8 км от Майрингена се намира парк за деца Муггештутц и специален "Маршрут джуджета". Тук можете да се разходите с децата си по пътеките в планините, да надникнем в майсторски направени гномьи галерии, да бъде планинските джуджета в червени колпачках. В парка е подредена множество места за пикник.

Мога да допълнят описание