На остров Пенанг са красиви храмове, те са защитени от ЮНЕСКО. Храмът на богинята на Милосърдието е построена през 1800 първите преселници от Китай под влиянието веднага трите национални стилове архитектура: китай, тайланд и бирма. Сградата му е украсена с разположени дракони и каменни скулптури на лъвове, охраняващи храм. Мога да допълнят описание