Художествена галерия Снимка: Художествена галерия "Илия Бешков"

Художествена галерия "Илия Бешков" е открит през 1958 г. по инициатива на плевенских художници като филиал на Историческия музей. Разположен в специално построена за нея от 1978 г. сграда на бул. Скобелев.

Постоянната експозиция на художествената галерия "Илия Бешков" дава представа за основните етапи и тенденции в развитието на българското изобразително изкуство от края на ХІХвека до 70-те години ХХвека. Като се започне от периода на освобождението от османско владичество, и имената на тези пионери на живописта на България като Николай Павлович и Антон Митов, посетителите могат да наблюдават творчеството на известни български майстори на четката: Стефан Иванов, Сирака Скитника, Владимир Димитров-Майстора, Дечко Узунова, Василя Баракова, Бенчо Обрешкова, Илия Петров, Ненко Балкански, Стоян Венева, Кирил Цонева, Борис Иванов, Кирил Петров, Вяра Недковой, Славки Деневой, Иван Ненов, Намерени Петкова. Не оставят без внимание и познатите имена на дейци на съвременното българско изкуство. Особено в този елегантен ансамбъл автори заслужава да се отбележи скулптори Иван Лазарова, Петър Балабанова и Марко Марков. Също така в тази художествена галерия може да се намери наследство на един от най-известните плевенских автори, скулптор Ангел Спасов (1884-1974), творчеството на която тук е представена най-пълно.

Но все пак най-важното име, без да се споменава, на който да говорим за тази галерия не може да се счита за завършено, – това е името на великия български художник Илия Бешкова. Поредица от прекрасни творения, предоставена тук, дава на посетителите възможност изцяло да се насладите на неговата живопис и графика, за да видите най-ярките и характерни черти на творчеството. Гениалната импровизация на фигурата и вечната тема значение творби на този изключителен майстор на доказват валидността на неговата оценка, като един от най-добрите художници на България на XX век. Към днешна дата, в галерията се съхраняват над 1200 произведения на Илия Бешкова.

Вид на галерии не се определя само от постоянни експозиции. На обща площ от 2500 кв. м. редовно се провеждат различни събития: Национално биенале на малките форми на изобразителното изкуство, Международно Фотобиеннале "Фодар", "Нощ в галерията", художествени салони, камерни концерти, конференции и симпозиуми.

Мога да допълнят описание