Венециански двор Снимка: Венециански двор

"Венециански двор" в Ternopoli наричат двор на голяма сграда на ъгъла на улиците Шевченко и Качалы. "Венециански" двор прякор за характерно оформление с аркада и портал с колони.

През 1893 г. тук е открита полска бурса и библиотека "Общество на народната училище" (Towarzystwa szkoly ludowej). През 1913 г. е открит Podolsky музей с четири отдели: етнографски, исторически и нумизматическим, природоведческим и археологически му експозиция е залегнала в основата на настоящата Регионалния музей). По-късно в сградата се помещава женска гимназия. Сега в сградата се помещава Управлението на просвещението Тернопольского на общинския съвет, а и в самия двор - Управление на общинска полиция.

Днес, за съжаление, обектът е в много лошо състояние.

Мога да допълнят описание


Венециански двор
Архитектурно-мемориален музей на политически затворници
Тернопольский езерото