Джамията Эфем Бей На Снимката: Джамията На Эфем Бей
Джамията на Хаджи Эфем-Bay - типичен образец на османската архитектура от края на XVIII век. Дълго време в ХХ век тя стоеше затворена, но в момента е действаща джамия. Интерес представляват стенописите в интериора - те са необичайни за исляма и представят водопади, дървета, мостове, натюрморти. Мога да допълнят описание