Снимка: "Тютюн" -мост
"Тютюн" -мост или "мост загар" - уникален османски сводест мост в Тирана. Построен през 18-ти век. Ширината му е 2, 5 м, височина 3, 5 м и се състои от три арки. Мога да допълнят описание