Гортина Снимка: Гортина

На 46 км от град Ираклион се намират руините на Гортины – град, преживял разцвета си в Римския период. Платон споменава Гортину като един от най-богатите градове на остров Крит. Но този град е бил не само богат, но и цивилизовани. Широка известност получава градското право Гортины: тук е намерен и издълбани в камък от държавата закони на V век пр. хр

Руините на града, разположена на голяма площ от: базиликата "св. Тит (V век), терми, преторий (II век пр. хр), храма на Аполон Пифийского, "одеон", светилище на египетските богове (Изида и Сераписа).

Мога да допълнят описание